Publicat: 17 iunie 2021

În data de 10 iunie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, împreună cu Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina, în calitate de beneficiar al proiectului vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv specific 2.4 ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi”, au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Portului Sulina Cap Mol, denumit „Modernizarea Portului Sulina Cap Mol – Bazin Maritim – Perimetrul II – Etapa I”, cod smis 137905.

Obiectivul general al proiectului vizează modernizarea și dezvoltarea Portului Sulina Cap Mol – Bazin Maritim – Perimetrul II în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri.

Valoarea totală a proiectului este de 94,205,031.05 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin   Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 79,427,748.83 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 67.513.586,52 lei este asigurată din Fondul de Dezvoltare Regională, 13% din valoare este asigurată de bugetul național – 10.325.607,33 lei, iar 2% în valoare de 1,588,554.98 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului).

Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 50 de luni (08.05.2019 – 30.06.2023), se dorește construirea și reabilitarea unui cheu vertical la Dunăre, construirea și reabilitarea platformei aferentă cheiului cu o suprafață totală de 28.800 mp, cât și modernizarea drumului de acces, construcția și reabilitarea rețelelor pentru alimentare cu apă a navelor, precum și a rețelelor de canalizare, conducând astfel la realizarea unor economii de timp importante la transportul de mărfuri prin reducerea distanțelor parcurse de navele fluviale și maritime.

Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.