harta STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul/proiectul de investiţii: MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ŞI CANAL POARTA ALBĂ-MIDIA, NĂVODARI ȊN VEDEREA CREŞTERII SIGURANŢEI NAVIGAŢIEI
Harta STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul/proiectul de investiţii: MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ŞI CANAL POARTA ALBĂ-MIDIA, NĂVODARI ȊN VEDEREA CREŞTERII SIGURANŢEI NAVIGAŢIEI
Localizare:
Obiectivul general al proiectului este pregatirea documentelor tehnico-economice necesare pentru lucrarile de modernizare a infrastructurii Canalului Dunare Marea Neagra si canalului Poarta Alba Midia Navodari in vederea asigurarii conditiilor de navigatie in siguranta pe intreaga cale navigabila.

Cod SMIS:
134340
Nr. contract finanțare:
70
Dată contract:
07-07-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-11-2019 până la 31-03-2021
Valoare totală (RON):
12,597,290.56
Contribuție UE (RON):
9,012,298.40
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 1: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a Metroului. Obiectivul specific. 1.4
Beneficiari:
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA