harta Modernizare Ecluze. Echipamente si Instalatii. Faza 2
Harta Modernizare Ecluze. Echipamente si Instalatii. Faza 2
Localizare:
Obiectul proiectului „Modernizare ecluze. Echipamente și instalații-Faza 2” este realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice aferentei Fazei II, respectiv modernizarea a 3 ecluze, reabilitarea unei stații complexe de pompare, reabilitarea a 2 Galerii de apă înaltă ale ecluzelor Ovidiu si Năvodari și 3 Stații de pompare care protejează de inundații orașele Saligny, Mircea Vodă si Făclia, conform cererii de finanțare depuse.

Cod SMIS:
121106
Nr. contract finanțare:
5
Dată contract:
15-05-2018
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-07-2016 până la 30-06-2021
Valoare totală (RON):
547,124,183.38
Contribuție UE (RON):
300,674,133.37
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 1: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a Metroului. Obiectivul specific. 1.3
Beneficiari:
CN ACN