Publicat: 18 decembrie 2020

În data de 17 decembrie 2020, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport (DGOIT) a emis decizia de revizuire a Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodaleaferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.

Principalele modificări se referă la:

1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM

1.3.2 Activități finanțabile în cadrul O.S. 1.3, 2.4

1.7  Alocarea stabilită pentru apelurile de proiecte

2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

3.2.1 Studiu de fezabilitate

Anexa 2 – Fișă de control a cererii de finanțare

Anexa 9 – Schema de ajutor de stat

În plus, se introduce Anexa 13 – Metodologie verificare întreprindere în dificultate și Anexa 14 – Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018.

Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” și Decizia nr. 105 din 17 decembrie 2020 sunt publicate pe site-ul www.mt.ro, secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport, pe site-ul Autorității de Management pentru POIM, www.fonduri-ue.ro.

Descărcați Decizia nr. 105 din 17 decembrie 2020 de aici.
Forma modificată a Ghidului poate fi descărcată de aici.