Publicat: 18 decembrie 2020

În data de 17 decembrie 2020, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport (DGOIT) a emis decizia de revizuire a Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.

Principalele modificări se referă la:

1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

3.2.1 Studiu de fezabilitate

Anexa 2 – Fișă de control a cererii de finanțare

Anexa 9 – Schema de ajutor de stat

În plus, se introduce Anexa 12 – Metodologie verificare întreprindere în dificultate și Anexa 13 – Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018

Forma consolidată a Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” și Decizia nr. 104 din 17 decembrie 2020 sunt publicate pe site-ul www.mt.ro, secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport, pe site-ul Autorității de Management pentru POIM, www.fonduri-ue.ro.

Descărcați Decizia nr. 104 din 17 decembrie 2020 de aici.
Forma modificată a Ghidului poate fi descărcată de aici.