Publicat: 27 iulie 2020

CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020

INFORMARE

privind lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul instrumentului de finanțare „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2014-2020 – sectorul de transport, anunțat de către Comisia Europeană pe data de 15 noiembrie 2019

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR informează că, în data de 15 noiembrie 2019, Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), a anunțat lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) – sectorul de transport 2014-2020, având alocat un buget total de 198 milioane de euro.

Apelul de propuneri de proiecte susține două priorități ale programului de lucru CEF-Blending pentru 2014-2020:

  • Prioritatea ERTMS (European Rail Traffic Management System), cu un buget de 99 de milioane euro și
  • Prioritatea care vizează stimularea transportului bazat pe combustibili alternativi, cu un buget de 99 de milioane euro.

În data de 5 decembrie 2019 va avea loc informarea virtuală privind apelul de proiecte.

Asistența financiară în cadrul acestui apel de proiecte va lua forma:

  • Unor contribuții fixe, în cazul proiectelor care adresează prioritatea ERTMS;
  • Unui procent din costurile eligibile, în cazul proiectelor care adresează prioritatea transportului bazat pe combustibili alternativi.
  1. În ceea ce privește proiectele care vizează prioritatea ERTMS se fac următoarele precizări:
ActivitățiCategorie de costuriScenariuSub-scenariuContribuții fixe (mii euro)
Vehicul echipat cu ERTMS B3 la bordRetehnologizare prototipInternațional/900
Național/450
Retehnologizare serieInternațional/110
Național/80
Modernizare prototipInternațional/600
Național/350
Modernizare serieInternaționalSoftware18
NaționalSoftware15
InternaționalSoftware/Hardware55
NaționalSoftware/Hardware55
Echiparea vehiculelor noi//25
Km de linie dublă echipatăImplementareETCS & costuri aferente modernizărilor asociate90
GSM-R20
Schimbătoare de cale80
Modernizare/20

Toate valorile menționate sunt raportate la vehicul pentru echipamentele care se montează la bord, respectiv la km de linie dublă. 

  • În ceea ce privește proiectele care vizează prioritatea transportului bazat pe combustibili alternativi se fac următoarele precizări:
Tip de tehnologie privind combustibilii alternativiInfrastructuraVehicule de transport
  Camioane și autobuze (a)NaveVehicule de cale ferată
CNG10%10%//
LNG10%10%15% (b)/
Electricitate15% (c)20%20%/
Hidrogen20%20%20%20%
  • În ceea ce privește camioanele care utilizează LNG, asistența financiară nu trebuie să depășească 3,000 euro per vehicul.
  • Pentru navele care utilizează LNG, în transportul pe căile navigabile interioare, rata de co-finanțare este 20% din costurile eligibile.

(c) Pentru implementarea infrastructurii dedicate încărcării electrice, pentru utilizarea autobuzelor bazate pe baterii electrice în transportul public, rata de co-finanțare este de 20% din costurile eligibile.

Primul termen limită comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 14 februarie 2020, urmând ca, în măsura bugetului disponibil, următoarele termene de depunere a aplicațiilor să fie: 15 mai 2020, 28 august 2020, 13 noiembrie 2020 și 15 februarie 2021.

Informaţii complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – INEA şi pot fi accesate la link-ul de mai jos:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility.