Publicat: 27 iulie 2020

CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020

INFORMARE

privind rezultatul selecției de proiecte depuse în cadrul primului apel de reflow aferent instrumentului de finanțare „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2014-2020 – sectorul de transport, derulat în perioada 16 octombrie 2019 – 26 februarie 2020

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR informează că, în data de 14 iulie 2020, Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), a anunțat rezultatul selecției de proiecte depuse în cadrul primului apel de reflow aferent instrumentului de finanțare „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2014-2020 – sectorul de transport, derulat în perioada 16 octombrie 2019 – 26 februarie 2020.

În cadrul apelului de proiecte lansat de către INEA au fost depuse 262 de aplicații de finanțare, însumând o valoare totală solicitată la finanțare de 4.535 mld euro, de 3.24 ori mai mare decât bugetul inițial alocat, în valoare de 1.4 mld euro (dintre care 750 mil euro pentru Anvelopa generală și 650 mil euro pentru Anvelopa Fondului de Coeziune).

Numărul total de proiecte selectate pentru finanțare la nivel european este de 140. Valoarea totală a acestor proiecte este de 2.1 mld euro (dintre care 967,381,776 euro pentru Anvelopa generală și 1.144,099,827 euro pentru Anvelopa Fondului de Coeziune), depășind bugetul inițial pus la dispoziție.

În cadrul acestui apel de proiecte, România a depus 15 aplicații de finanțare. Dintre acestea, 11 proiecte au fost acceptate la finanțare, valoarea totală a acestora fiind de 229, 368,937 mil. euro.

Dintre acestea, 3 proiecte sunt depuse pe Anvelopa Generală, însumând 79,596,240 mil. euro, având o rată maximă de co-finanțare de 50%, în timp ce alte 8 proiecte sunt depuse pe Anvelopa Fondului de Coeziune, însumând 149,772,697 mil. euro, având o rată maximă de co-finanțare de 85%.

Proiectele acceptate la finanțare din partea României sunt:

  • Studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea portului din rețeaua centrală TEN-T Drobeta Turnu-Severin prin construirea unui terminal trimodal;Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Coșlariu – Cluj Napoca;Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Apahida – Suceava;Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată București – Craiova;
  • Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti;Studiu de Fezabilitate Gara de Nord  Bucureşti – modernizarea dispozitivul de linii (linii Gara de Nord, respectiv Gara Basarab);On-board deployment of ETCS Baseline 3 for Siemens locomotives operating on the TEN-T;
  • Creating a network of connected safe and secure parking areas in Hungary and Romania (Secure Network;
  • Europarking Secure Parking;
  • EALING – European flagship Action for coLd ironING in ports;
  • Air Traffic Management: SESAR Deployment Programme implementation 2019 – IOP Foundation.

Acordurile de finanțare cu INEA vor fi semnate până în anul 2021, iar orizontul de timp pentru implementarea proiectelor este anul 2023.

Informații suplimentare despre proiectele acceptate la finanțare pot fi accesate la următorul link: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/all_selected_projects.xlsx.  

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) este un instrument de finanțare european  implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, ce are ca scop sprijinirea implementării proiectelor europene care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în  sectoarele: transport, telecomunicații, energie (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility).

CEF-transport se concentrează pe accelerarea investițiilor de-a lungul rețelei transeuropene de transport, în vederea realizării conexiunilor lipsă sau înlăturării blocajelor în diverse secțiuni ale rețelei TEN-T centrale și globale, precum și pe priorități orizontale așa cum sunt sistemele inteligente de gestionare a traficului.

Acest instrument de finanțare sprijină, de asemenea, inovația în sistemul de transport, pentru a îmbunătăți utilizarea infrastructurii, a reduce impactul asupra mediului al transporturilor, a spori eficiența energetică și a crește siguranța traficului.

În cazul României, finanțarea este mobilizată în special pentru dezvoltarea celor două coridoare europene de transport care traversează teritoriul național: Orient Est-Mediteranean și Rin-Dunăre.

În cadrul procesului de validare a aplicațiilor de finanțare, statul membru se asigură că proiectele depuse conduc la implementarea politicilor europene și naționale în domeniul transporturilor și avizează aceste aplicații prin intermediul autorităților naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și financiare a CEF-transport, în cazul României, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Organismul Intermediar Transport.

Ulterior, aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități publice sau private) la Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA), pentru continuarea procesului de evaluare în cadrul competiției de proiecte derulată la nivel european.